psychoterapeuta otwockZapraszam na psychoterapię grupową dla osób z syndromem DDA/DDD, które pochodzą z rodziny gdzie jedno lub dwoje z rodziców miało problem z alkoholem, bądź z innymi substancjami uzależniającymi. Grupa ta skierowana jest także do osób, które doświadczyły dysfunkcji w rodzinie, które w znaczny sposób zaburzyły relacje rodzinne (np. przemoc). Oferuję również psychoterapię indywidualną dla osób z syndromem DDA/DDD.