O mnie

psychoterapia otwock gabinet psychologiczny otwock„Poznaj samego siebie, a stanie przed tobą otworem cały świat” (Sokrates)

Anna Niedzielska. Psycholog kliniczny, psychoterapeuta.

Psychoterapia to moja praca i jednocześnie pasja. Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1981 roku. I stopień specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej uzyskałam w 1988 roku. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej oraz doświadczenie psychoterapeutyczne.

W latach 1981–1994 piastowałam stanowisko asystenta naukowo-badawczego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, gdzie zajmowałam się diagnostyką psychologiczną. Współuczestniczyłam też w wykładach i seminariach organizowanych w ramach pracy kliniki, w pracach badawczych oraz w opracowywaniu materiałów do druku w prasie specjalistycznej, m.in. „Psychiatria Polska”. Brałam czynny udział w konferencjach naukowych.

Od 1983 r uczestniczę w Krajowych Sympozjach Sekcji Naukowej Terapii Rodzin, w sympozjach Sekcji Naukowych Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego , Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczyłam też w Kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychiatrów Dziecięcych w Paryżu i w Sympozjum Europejskiego Związku Psychiatrów dziecięcych w Warnie.

Współuczestniczyłam w organizacji Warszawskiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu, jako jego wiceprzewodnicząca w latach 1994–1997.

Konsekwentnie dążę do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Odbyłam liczne szkolenia i warsztaty z zakresu psychoterapii:

 • kurs udoskonalający w zakresie terapii rodzin (1991–1993),
 • szkolenie do certyfikatu psychoterapii w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • studium Profilaktyki Uzależnień (uprawnienia do prowadzenia zająć z profilaktyki),
 • szkolenie w zakresie leczenia substytucyjnego realizowane przez IPiN,
 • warsztaty na temat pracy ze snami,
 • warsztaty dotyczące pracy z ciałem w konwencji psychoterapii Gestalt (Helen Kennedy, trener z Edinburg Gestalt Institute),
 • warsztat „Idee narracyjne w terapii rodzin” (doc. hab. Barbara Józefik),
 • warsztaty organizowane przez Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z cyklu Mistrzowie w Krakowie (Peter Rober, Hugh Fox, Harlene Anderson Ph.D),
 • warsztat dotyczący rozstania, kończenia terapii i śmierci (mgr Bożena Winch, superwizor PTP),
 • seminarium prowadzone przez prof. Toma Andersena (1999),
 • terapia systemowa prowadzona przez prof. Kurta Ludewig,
 • udział w grupie Balinta prowadzonych przez prof. Stefana Ledera.

Swoją pracę regularnie poddaję superwizji prowadzonej w konwencji zintegrowanej przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Annę Tanalską-Dulębę. W 2009 r. i w 2011 r. wzięłam udział w suprwizji grupowej prowadzonej przez Helen Kennedy, trenera i superwizora Edinburg Gestalt Institute.

Referencje

Na mojej długiej drodze zawodowej miałam szczęście spotkać wiele inspirujących osób.

Moje referencje zawodowe:

 • prof. Dr hab. Małgorzata Kościelska,
 • prof. Irena Namysłowska,
 • Anna Tanalska – Dulęba superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • Helen Kennedy, trener i superwizor Edinburg Gestalt Institute,
 • doc. hab. Barbara Józefik.