Jak wspieram?

psychoterapeuta otwock psycholog otwockW swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym psychoterapeuty, wymaganym od członków Sekcji Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W zależności od potrzeb, proponuję:

  • konsultację indywidualną, małżeńską, rodzinną – jedno lub kilka spotkań mających na celu określenie problemu i najlepszej formy pomocy dla Ciebie, a także odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście potrzebujesz pomocy psychologicznej. Rozmowa ma charakter wywiadu, rozpoznania trapiących Ciebie problemów oraz Twoich oczekiwań związanych z terapią. Proponowana terapia lub inna forma pomocy psychologicznej dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i trudności;
  • pomoc psychologiczną w kryzysie – od 1 do 12 spotkań z częstotliwością, którą wspólnie ustalimy. Kryzys to nowa trudna sytuacja życiowa lub zdarzenie losowe, w której zawodzą znane wcześniej sposoby radzenia sobie. Może nim być na przykład: konflikt małżeński, rozwód, zdrada, śmierć bliskiej osoby, pobicie, gwałt. Celem pomocy psychologicznej w kryzysie jest przywrócenie równowagi psychicznej poprzez przepracowanie kryzysowych zdarzeń. Przemiany dokonują się przez podtrzymywanie i towarzyszenie w fazie szoku, następnie przepracowania traumatycznego zdarzenia, a w końcowym efekcie nowego spojrzenia na przyszłość;
  • poradnictwo psychologiczne – forma pomocy psychologicznej skierowanej głównie do osób, które w danym momencie przeżywają kryzys rozwojowy (np. narodziny dziecka) i potrzebują wsparcia. Polega głównie na wskazaniu nowego kierunku bądź wspólnego szukania podpowiedzi ułatwiających przystosowanie do nowych warunków życia (weryfikacja aktualnych sposobów myślenia i działania);
  • psychoterapię indywidualną – po określeniu problemu i celu psychoterapii (zwykle podczas 1-3 spotkań), zawieramy kontrakt terapeutyczny. Terapia może przybrać formę krótkoterminową (kilka miesięcy) lub dług terminową (minimum rok), spotkania odbywają się raz w tygodniu. Celem jest polepszenie jakości życia poprzez przepracowanie problemów, z jakimi boryka się klient. Psychoterapeuta pomaga zmienić nieprzystosowane wzory zachowań oraz zachęca do rozwoju kompetencji psychicznych. Psychoterapia jest pracą nad sobą, dążeniem do zrozumienia i pomniejszaniem swoich deficytów, wzbudzaniem potencjału, przyglądaniem się i rozwijaniem zasobów;
  • psychoterapię małżeńską – podobna do terapii indywidualnej, lecz w spotkaniach uczestniczą obydwoje partnerzy. W trakcie sesji partnerzy mają możliwość wyrażania w neutralnych warunkach swoich myśli, uczuć , obaw, potrzeb oraz wysłuchania i zrozumienia motywów postępowania drugiej strony. Psychoterapeuta definiuje destrukcyjne wzorce zachowań i jest pomocny w ich przełamywaniu oraz uczeniu nowych form komunikacji opartej na wzajemnym szacunku, empatii i zrozumieniu;
  • badanie psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

 

Cennik

Czas trwania:Koszt:
Konsultacja50 min150 zł
Psychoterapia indywidualna50 min130 zł
Psychoterapia rodzinna, małżeńska90 min200 zł
Badanie psychologiczne i wydanie orzeczenia osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń3 – 4 godz.300 zł