Start

psychoterapia otwock gabinet psychologiczny otwockJako psychoterapeuta pragnę towarzyszyć Ci w drodze do odkrywania samego siebie i wspierać w procesie zmiany, która prowadzi do pełniejszego, bardziej świadomego życia.
Najbliższe jest mi podejście humanistyczne i koncepcja pracy terapeutycznej, w której kluczowe jest podążanie za klientem i korzystanie z jego potencjału i zasobów. Empatia, szacunek i głębokie przymierze terapeutyczne stanowią podstawę naszej współpracy. Zmiany następują w tempie klienta. Wierzę też w moc konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów; jednym z nich jest właśnie psychoterapia.

Otwock – to tutaj, w bliskim sąsiedztwie Warszawy, od 2001 r. mam prywatną praktykę. Pracuję terapeutycznie od 1981 r., prowadząc diagnostyczne sesje rodzinne, terapię rodzin, psychoterapię indywidualną i grupową, treningi interpersonalne i zajęcia psychoedukacyjne.

W mojej praktyce terapeutycznej integruję podejście systemowe, behawioralno – poznawcze i elementy terapii Gestalt. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Sekcja Psychoterapii i Sekcja Terapii Rodzin.

W 2001 r. uzyskałam uprawnienia do przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń psychologicznych o broni i amunicji (Zarząd Główny PTP).

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję stałej superwizji.

Więcej o moich kwalifikacjach i doświadczeniu możesz przeczytać tutaj.

Zapraszam do rozmowy, zwłaszcza jeśli mieszkasz w Otwocku lub okolicy!

Anna Niedzielska
Gabinet psychologiczny, Otwock